E gata LumeaEducatiei.ro!LumeaEducatiei.ro is ready!

Incepand de astazi, va oferim multe informatii, experimente si quiz-uri despre mediu, drepturile omului si sanatate pe Lumea Educatiei, proiect ce a pornit de la viziunea ca educatia pentru dezvoltare durabila este un drept al omului!

  • Dreptul la educatie
  • Dreptul de a face parte din generatia viitoare
  • Dreptul la o viata de calitate asa cum exista si astazi

Participarea tinerilor + Pasiune = Miscare Sociala
DAR
Participarea Tinerilor + Pasiune + EDUCATIE = Cheia Schimbarii

Succesul acestui proiect depinde de implicarea si suportul a cat mai multor persoane, dascali, tineri, reprezentanti ai societatii civile si alte persoane care doresc sa schimbe lumea. Printre actiunile ce vor fi desfasurate se numara dezvoltarea de resurse educative precum planuri de lectie pentru activitati scolare, jocuri si experimente pe teme de mediu si multe altele.

Va asteptam pe LumeaEducatiei.ro!

Echipa,  28 ianuarie 2010Starting today we are offering you lots of information, experiments and quizzes related to the environment, human rights and health, at Lumea Educatiei. The project started from the vision that education for sustainable development is a human right!

  • The right to education
  • The right to be part of the next generation
  • The right to a quality life, such as today

Youth involvement + Passion = Social action

BUT

Youth involvement + Passion + EDUCATION = The key to change

The success of this project depends on the involvement and support of as many people as possible, educators, young people, civil society representatives and other people that want to change the world. Among our activities we can mention the development of educational resources such as lesson plans for school activities, games, environmental experiments and many more.

We are waiting for you at LumeaEducatiei.ro!

The Team,  January 28th, 2010